σχεδιασμός κοσμήματος

Σεμινάρια σχεδιασμού κοσμήματος


Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων σχεδιαστικών εφαρμογών διαμέσου σεμιναρίων. Οι ώρες παρακολούθησης καθορίζονται από τις απαιτήσεις εκμάθησης της κάθε σχεδιαστικής εφαρμογής.

Ολιγομελή τμήματα. Μέγιστος αριθμός ανά τμήμα 8 άτομα.